Hướng dẫn tạo ví Test-Pi trên điện thoại

Hướng dẫn tạo ví Test-Pi trên điện thoại đơn giản bằng hình ảnh:

Bước 1: Ấn Pi Browser

Hướng dẫn tạo ví Pi trên điện thoại

Bước 2: Ấn Cài đặt:

Bước 3: Ấn SIGN IN TO PI BROWSER:

Bước 4: Ấn Wallet.Pi

Bước 5: Ấn ” Bạn có thể đặt lại ví của mình”:

Bước 6: Ấn Tạo ví:

Bước 7: Lưu lại chuỗi 24 cụm từ khoá rồi ấn: “Sử Dụng Vân Tay” để đăng nhập vào ví

Bước 8: Ấn Tiếp tục

Vậy là bạn đã tạo ví Test-Pi thành công, bạn có thể gửi Pi test cho bạn bè hoặc bất kỳ ai để thử nghiệm

Lưu ý: Nếu bạn nào quên lưu lại chuỗi mật khẩu và cũng không đăng nhập được bằng vân tay có thể bắt đầu lại từ bước 5 để đặt lại ví. Sau khi có khoá mới chọn: “Mở khoá với cụm từ khôi phục ví” để tiếp tục.

Xem thêm: hướng dẫn sửa tên…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *