Author Archives: admin

Giải thích đơn giản về cơ chế khoá Pi sau mainnet, lựa chọn nào phù hợp với bạn?

Cơ chế khoá Pi

Có lẽ các bạn đã có nhiều thông tin về cơ chế khoá Pi sau mainnet. Việc PCT tạo ra cơ chế tự nguyện khoá số Pi là cực kỳ quan trọng để điều chỉnh nguồn cung trong thời kỳ đầu hình thành thị trường, hạn chế việc bán tháo và tạo ra sự khan […]