Tỏi Lý Sơn trao đổi bằng Pi

0,750π

Giá tỏi 1kg = 150.000vnđ
Giá đồng thuận: 1Pi = 200.000vnđ

Hotline: 0985463799

Tỏi Lý Sơn trao đổi bằng Pi

Bịch 1 kg (Cam kết hàng Lý Sơn 100%).