Nhang khuynh diệp An An (nhang sạch thảo mộc)

5,200π

Cửa hàng đồng thuận 100% Pi (1 Pi ~ 1 USD)

Thông tin sản phẩm:

  • Mỗi 1 hôp 250g có từ 180 ~200 cây, dài 30 cm. Cháy từ 40 – 50 phút
  • Giá bán lẻ niêm yết : 120k/hộp
  • Đạt chứng nhận CASE về chất lượng sản phẩm do Sở Khoa Học Công Nghệ TP.HCM cấp.