Ngũ cốc dinh dưỡng BeOne

Sản phẩm đồng thuận 30% Pi + 70% vnđ (1 Pi ~ 200.000đ)

Giá đồng thuận: 
Beone – vị truyền thống: 340.000đ + 0.55 Pi
Beone – vị Socola: 350.000đ + 0.55 Pi
Liên Hệ: 0352 662 004 (Bùi Tuyết)