Cafe nguyên chất Robusta (cà phê vối) trao đổi Pi

Sản phẩm cần thanh toán 30%Pi + 70% vnđ

Cửa hàng đồng thuận 1 Pi ~ 200.0000đ

Thông tin Cửa hàng/sản phẩm:

  • Cửa hàng: Thaihoc862 (Nguyễn Thái Học)
  • Số điện thoại: 0382.739.749
  • Địa chỉ: Quận Bình Tân, TP.HCM
  • Thông tin về Sản phẩm cần bán: Cà phê nguyên chất ROBUSTA (cà phê vối)
  • Giá sản phẩm: 150.000 vnd
  • Giá trị đồng thuận: 100.000vnd (70%) + 0.25pi( 200k/pi)(30%)