Pimarket nơi tìm kiếm các sản phẩm làm đẹp, sức khoẻ với Pi cho bản thân và gia đình. Là một trong những nhu cầu không thể thiếu của cộng đồng Pi