Điện thoại, máy tính bảng thanh toán bằng đồng Pi Network. Bao gồm những sản phẩm điện thoại, máy tính bảng được đồng thuận trao đổi, thanh toán bằng đồng tiền kỹ thuật số Pi Network. Tỉ lệ trao đổi sản phẩm tuỳ thuộc cá nhân, cửa hàng đồng thuận. Có thể là trao đổi bằng 100% đồng Pi, 50% Pi + 50% vnđ, 40% Pi + 60% vnđ, hoặc 30% Pi +70% vnđ.