Showing all 3 results

Dịch vụ, việc làm trao đổi bằng Pi là nơi đăng tin miễn phí cho những doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức… có nhu cầu cung cấp những dịch vụ của mình thanh toán bằng đồng tiền kỹ thuật số Pi Network. Ví dụ như dịch vụ thiết kế, tuyển dụng, chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp…