Category Archives: Tin tức về Pi Network

Cổng thông tin hỗ trợ Pi Network cho Pioneer

Cổng thồn tin hỗ trợ Pi Network

Hôm nay, trên app Pi, Pi Core Teams đã cập nhật thêm Cổng thông tin hỗ trợ Pi Network cho Pioneer (Tiên phong) Hỗ trợ về câu hỏi Pi là gì? Bài đăng này nhằm giúp hướng dẫn những người Tiên phong về cách họ có thể nhận được hỗ trợ trong Mạng Pi. Nơi […]

Pi Network đạt 10 triệu Tiên phong

Ngày 08/12/2020 Pi Core Team đã thông báo trên màn hình chính Pi Network đạt 10 triệu tiên phong!; Mạng chính sẽ khởi động trong vòng một năm Dư luận trước thông báo trên Ngày 04/12/2020 Pi Core Team (PCT) thông báo: Mạng Pi sắp đạt 10 triệu người tiên phong. Hãy mời mọi người […]

Tổng kết Hội nghị Pi Network tại Hồ Chí Minh

Tổng kết Hội nghị Pi Network tại Hồ Chí Minh

Tổng kết Hội nghị Pi Network tại Hồ Chí Minh sau ngày 29/11/2020. Chúng tôi tổng hợp một số dữ liệu thông tin đến Cộng đồng Pi Network như sau:  1/ Ban Tổ Chức Bùi Văn Tài – Trưởng Ban tổ chức – Chủ CLB Bida Phú Gia (+84.985.463.799) – Tham gia Pi Network từ […]